Thiệp mừng giấy nổi đặc biệt (2)

thiep-mung-dac-biet-2

Khuyến Mãi

in-offset-gia-re

 

Tiếp theo series mẫu thiệp mừng được cắt giấy nổi, lần này những mẫu hình cắt giấy nổi được làm đơn giản hơn nhưng vẫn thể hiện đầy đủ những gì tinh tế nhất và đặc biệt nhất của người nghệ nhân cắt giấy. Xin mời các bạn thưởng lãm những tác phẩm nghệ thuật này.

dq-pn-502-do dq-pn-502-nau dq-pn-504-do dq-pn-504-tim dq-pn-505-do dq-pn-505-xanh dq-pn-506-xanh dq-pn-507-do dq-pn-508-do dq-pn-508-hong dq-pn-509-vang dq-pn-510-xanh dq-pn-511-hong dq-pn-512-xanh dq-pn-513-do dq-pt-611-do dq-pt-611-tim dq-pt-612-do dq-pt-613-bac dq-pt-614-do dq-pt-614-tim dq-pt-615-do dq-pt-615-xanh

Hotline: 0919.246.943