Bảng giá lịch treo tường 2017 5 tờ và 7 tờ cho sinh viên và gia đình

lich-5-to-va-7-to

Khuyến Mãi

in-offset-gia-re

 

 

Lịch Treo Tường 5 tờ, giấy C230gsm, 1 mặt, gáy lò xo 
Số Lượng 32 x 32 cm 32 x 43 cm
1 Cuốn 230.000 / Cuốn 280.000 / Cuốn
5 Cuốn 190.000 / Cuốn 240.000 / Cuốn
10 Cuốn 170.000 / Cuốn 220.000 / Cuốn
20 Cuốn 150.000 / Cuốn 200.000 / Cuốn

 

Lịch Treo Tường 7 tờ, giấy C230gsm, 1 mặt, gáy lò xo 
 Số Lượng  32 x 32 cm  32 x 43 cm
 1 Cuốn  280.000 / Cuốn  310.000 / Cuốn
 5 Cuốn  240.000 / Cuốn  270.000 / Cuốn
 10 Cuốn  220.000 / Cuốn  250.000 / Cuốn
 20 Cuốn  200.000 / Cuốn  230.000 / Cuốn

 

Lịch 5 tờ hay 7 tờ đều dùng lò xo để lật, lò xo cắt đôi để gắn 2 bên mép đầu cuốn lịch, ở giữa bế 1 lỗ suốt 5 tờ hoặc 7 tờ để treo đinh

Hotline: 0919.246.943