Hướng dẫn thanh toán

Thanh toán tại văn phòng

47 Nguyễn Đức Cảnh, P.Phước Long, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

0583.731.588              Fax: 0583.731.599

Hotline: 0919.246.784

 

Thanh toán quan ngân hàng

Với những đơn hàng lớn và số nhiều vui lòng liên hệ trực tiếp để nhận hợp đồng và chuyển khoản theo hợp đồng vào tài khoản sau:

                                            CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG ADP

                            47 Nguyễn Đức Cảnh, P.Phước Long, TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa

                                                           Tài khoản: 471201005324

                                                     Ngân hàng Agribank Khánh Hòa

Sau khi chuyển khoản vui lòng FAX, MAIL giấy chuyển tiền có dấu ngân hàng chúng tôi sẽ xác nhận tiền đã vào tài khoản. Sau đó quý khách liên hệ với bộ phận kế toán để tiếp tục quy trình giao hàng.

 

Thanh toán những đơn hàng nhỏ và số lượng ít qua tài khoản

 

Quý khách chuyển tiền vào 1 trong các tài khoản cùng hệ thống:

Vietcombank :        0061000840235      BÙI CÔNG SƠN

Agribank :              4700205350183      BÙI CÔNG SƠN

ACB :                      159421879              BÙI CÔNG SƠN

 

PAYMENT IN OFFICE:

47 Nguyen Duc Canh, P.Phuoc Long, Hanoi. Nha Trang, Khanh Hoa Province

0583.731.588 Fax: 0583.731.599

Hotline: 0919.246.784

PAYING THROUGH BANK

With large orders and some more please contact us directly to get the contract and contractual transfer to the following account:

COMMUNICATIONS CORPORATION ADP

47 Nguyen Duc Canh, P.Phuoc Long, Hanoi. Nha Trang, Khanh Hoa Province

Account: 471201005324

Agribank Khanh Hoa

After the transfer please FAX, MAIL paper sign bank cash transfer we will confirm the amount into the account. Then you venture HWJ the accounting department to continue the process of delivery

PAYMENT OF ORDERS AND SMALL QUANTITY THROUGH ACCOUNT LESS:

Guest transfer money to one of the accounts at the system:

Vietcombank: 0061000840235 BUI THE SON

Agribank: 4700205350183 BUI THE SON

ACB: 159421879 BUI THE SON

Hotline: 0919.246.943