Chính sách giao hàng

 

Để thuận tiện cho việc cung ứng hàng tới tận nơi cho khách hàng trong cả nước. ADP hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc với chính sách giao hàng linh hoạt qua nhiều cách:

– Giao hàng qua chuyển phát nhanh

– Giao hàng qua chành xe chuyên dụng

– Giao hàng qua đường hàng không, tàu lửa

Mức phí áp dụng khi vận chuyển:

– Áp dụng theo giá cước hiện hành của các bên vận chuyển

– Hỗ trợ phí giao hàng đối với khách hàng thường xuyên của ADP

– Thời gian vận chuyển hàng mất từ 1-2 ngày tùy vào mức độ xa gần và thời gian của bên vận chuyển

– Trong trường hợp hàng gửi đi không tới quý khách hàng, ADP sẽ gửi lại lần 2 qua dịch vụ chuyển phát nhanh

– Thời gian giao hàng và vận chuyển hàng không tính ngày lễ Chủ nhật

– Xác nhận tình trạng đơn hàng qua hotline của nhân viên điều hướng: 0913.246.794

Đối với khách hàng gia công in tại ADP:

Với đơn hàng giá trị lớn và thường xuyên,hỗ trợ phí giao hàng 30% giá trị vận chuyển khi đi qua các thành phố khác , hoặc hỗ trợ giao hàng miễn phí trong thành phố

 

ADP Shipping policy

To facilitate the supply of goods to the site to customers throughout the country. ADP support nationwide delivery with flexible delivery policy qu ways:

– Delivery via courier

– Delivery via dedicated car lemon

– Delivery by air, train

The fees apply when shipping:

– Applying the current rate of the carrier

– Supports delivery charge for regular customers of ADP

– Time shipment takes 1-2 days depending on how far and near, and the time of the carrier

– In the case of goods not sent to customers, ADP will resend 2nd via courier service

– Delivery time and shipping do not count holidays Sunday

– Confirm the order status through employees navigate: 0913.246.794

For customers in the processing at ADP:

With large orders and regular value, support delivery charge of 30% of shipping passing through other cities, or support free delivery in the city

 

 

 

 

 

Hotline: 0919.246.943