Chính sách bảo mật

 

 

ADP là đơn vị chuyên in giá rẻ, cung ứng file cho khách hàng sau nhiều năm.

Chúng tôi đảm bảo thông tin quý khách hàng đã đặt tại ADP sẽ luôn được bảo mật, không cung cấp hay mua bán thông tin cho bên thứ 3

Mục đích của việc thu thập thông tin:

+ Xử lý đơn hàng nhanh chóng khi quý khách đặt hàng tại công ty ADP

+ Giao hàng hoặc hỗ trợ giao hàng với quý khách hàng đặt in tại ADP

+ Cung cấp thông tin khuyến mại thường xuyên tới quý khách hàng

+ Giúp nhân viên bán hàng phục vụ quý khách được chu đáo hơn

Thông tin cần thu thập:

Tên họ

Địa chỉ giao hàng

Số điện thoại cố định, điện thoại di động

Địa chỉ email

Ngày tháng năm sinh, giới tính

Vấn đề bảo mật đối với khách hàng in gia công:

Không cung cấp thông tin đơn hàng cho bên thứ 3 ngoại trừ các bên liên quan tới vấn đề hỗ trợ

Không sử dụng thông tin đơn hàng của quý khách cho mục đích cá nhân

ADP Privacy Policy

ADP is specialized printing cheap, providing customers file for many years.

We guarantee customer information was put at ADP will always be security, not to provide or purchase information to 3rd part

The purpose of gathering information:

+ Process Order to

+ Shipping v delivery or support of our customers located in ới at ADP

+ Provide ến m th ại he believes regular buttons to customers

+ Helps salespeople to serve you better be careful

Information to be collected:

Full name

Shipping address

The number of fixed telephone, mobile phone

Email address

Date of birth, gender

Security issues for clients in outsourcing:

Not provide order information to 3rd parties except for the stakeholders to support issues

Do not use the order information of customers for personal purposes

 

Hotline: 0919.246.943